PRODUCCIÓ D'ESTELLA

J. FAMADAS, anys enrere, conscient del potencial econòmic de la biomassa forestal, ja es va marcar com a objectiu la producció de biomassa forestal a partir dels boscos que l’empresa aprofita.

Això es va aconseguir l’any 2010 quan es va iniciar el subministrament a un hivernacle de la comarca. El mes d’abril de 2011 J.FAMADAS ha guanyat el concurs per a subministrament durant dos anys (prorrogable dos anys més) a una instal·lació municipal a l’Hospitalet del Llobregat que ha de servir de base per a la consolidació de la producció de biomassa.

Perque produir-la? 

L'ús més conegut de les estelles de fusta és com a combustible per a les calderes de biomassa; font d'energia renovable que, cada vegada més, prefereixen els consumidors. La biomassa és un combustible vegetal que podem dividir en tres tipologies, depenent de la forma o el format que se li dona a la fusta.

  El preu de venda de la biomassa forestal per usos tèrmics oscil·la entre els 80 i 90 euros/tn (humitat per sota el 30 %). Aquest preu és suficient per cobrir les despeses de molts aprofitaments forestals i l’estellat de la fusta.

brown dried leaves on ground

"Producció d'astella: projecció a futur"

J. FAMADAS, anys enrere, conscient del potencial econòmic de la biomassa forestal, ja es va marcar com a objectiu la producció de biomassa forestal a partir dels boscos que l’empresa aprofita.