INSTRUMENTS D'ORDENACIÓ FORESTAL  El Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) és un document d’ordenació forestal creat per la Generalitat a la llei 6/1988, del 30 de març. 
En​ ell s’organitzen en el temps i l’espai totes les actuacions que es pretenen dur a terme en la finca (forestacions, treballs de millora, tallades, rompudes, etc). Perquè realitzar un PTGMF a la meva finca?

Amb l’elaboració d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), el propietari sap on és la seva finca i els seus límits, millora i organitza el seu aprofitament i obté importants beneficis econòmics, fiscals i administratius. +

Per realitzar un PTGMF, es requereixen una sèrie de passos que seguim des de JFamadas a la recerca de el millor resultat possible.

Passos per l'elaboració d'un Pla Tècnic

Trobada

entre un tècnic de JFamadas i el propietari de la Finca forestal

Visita 

a la finca per saber motivacions i objectius del propietari, i les característiques que ens ofereix la finca

Feina sobre el terreny

estudi (amidaments, inventaris, etc.) per posteriorment redactar el PTGMF

Gestions 

una vegada validat pel propietari, nosaltres ens encarreguem de totes les gestions administratives.

Aprovació 

del Pla per part del Centre de La Propietat Forestal una vegada finalitzades les gestions

Quins son els avantatges de realitzar un PTGMF?

Important disminució en l’impost de successió de la finca. 

Increment en el percentatge de les subvencions i augment de la prioritat en el seu atorgament.

Racionalització de l’aprofitament forestal de la finca.

Ordenació de tota la documentació referida a la finca, des de les escriptures fins al cadastre.

Elaboració d’un mapa detallat de la finca, amb els límits clarament establerts, camins, tipus de vegetació, etc.

Estudi de l’estat actual de la massa forestal.