REOBERTURA DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS DE LES URBANITZACIONS DE LES GINESTERES, CAN RAIMÍ, CAN CABOT I CAN VINARDELL – LA PLANA SITA D’ARGENTONA, PROMOGUDES PER L’AJUNTAMENT

Realitzem la reobertura de la franja de protecció d’incendis de les urbanitzacions d’Argentona que ja vam obrir per primer cop l’any 2007 i 2010.
Aquestes feines consisteixen en l’aclarida de l’estrat arbori de manera que les capçades dels arbres no es toquin, i realitzar l’estassada del sotabosc, complint amb els paràmetres que marca la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
La direcció d’obra és a càrrec de Àpex | Forestal i Ambiental.
Esta previst finalitzar les feines abans de l’arribada de l’estiu i l’època d’alt risc d’incendis forestals.