REDACCIÓ PLÀ TÈCNIC DE GESTIÓ I MILLORA FORESTAL (PTGMF) DE LA FINCA CAN GELABERT DEL BOSC

Aquest dies estem realitzant el treball de camp per la revisió del PTGMF de la finca de Can Gelabert del Bosc. El pla tècnic d’aquesta finca el vam redactar l’any 2008 i estem efectuant la revisió del document abans no perdi la vigència el 2023. El nou pla efectuat tindrà una vigència de 20 anys.

La finca també està inclosa al registre de finques amb certificat de gestió sostenible PEFC-ENSCAT.

Els objectius de la finca van més enllà de l’obtenció de productes fusters. La propietat vol dur a terme un projecte de Parc de Natura Integral, que ocuparà més de la meitat de la superfície de la finca i s’incorporaran les zones d’alta sensibilitat vegetal. Aquest parc serà la part central del Pla ja que rebrà una gestió forestal específica per tal d’afavorir la biodiversitat i la fauna autòctona (creant basses per amfibis, un centre per afavorir ocells insectívores, i, explorant amb Acció Climàtica, un possible refugi on les aus migratòries puguin descansar). També serà un lloc on es desenvoluparan activitats sociosanitàries i lúdiques per a l’ús del bosc per millorar la salut de la gent gran.