AJUTS PER A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN BOSCOS DE TITULARITAT PRIVADA

El Centre de la Propietat Forestal ha obert una convocatòria d’ajudes per a la prevenció d’incendis forestals. Es subvencionen actuacions de reducció de la càrrega de combustible sobre àrees estratègiques i la millora de la xarxa viària per accedir a aquestes àrees, amb l’objectiu de maximitzar l’eficàcia de les mesures de protecció i prevenció d’incendis forestals, sobretot els grans incendis forestals (GIF).

Les àrees estratègiques que entren en aquesta convocatòria són les zones identificades com a Punts Estratègics de Gestió (PEG) i les Àrees de foment de la Gestió (AFG). Els punts estratègics de la província de Barcelona es poden consultar al web: https://dadesobertes.diba.cat/datasets/arees-de-gestio-prioritaria-agp-per-a-la-prevencio-dincendis
És la primera convocatòria d’ajudes amb aquesta finalitat, i la previsió és que en surtin tres anualitats més.